Регистрация домена от 180 сомони в год

Например, ism